Vedení terapie

Klientům nabízím podporu při zvládání náročných životních situací, úzkostných a depresivních potíží. Specializuji se na téma traumatu. Ve své praxi se zaměřuji na individuální práci s dospělými klienty a adolescenty. Na úvodní schůzce se seznámíme, probereme Vaše představy, cíle a frekvenci setkávání. Dále se setkáváme na 50 minut nebo hodinu a půl, dle situace. Dodržuji pravidla mlčenlivosti a pracuji pod pravidelnou supervizí

Vzdělání

 • Vystudovala jsem magisterský stupeň v oboru Sociální práce/aplikovaná psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
 • Jsem frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA.
 • Absolvovala jsem Výcvik v psychotraumatologii - EMDR level 1 a 2 - (Isabel Fernandez , EMDR Europe Association). 
 • Dále mám komplexní výcvik v krizové intervenci (155 hodin) a mnohé semináře zaměřené na trauma a disociaci.
 • Jsem členkou Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR a České asociace pro psychoterapii a dodržuji jejich etický kodex.


Zkušenosti - praxe v roli terapeuta/koterapeuta, stážeOdborná praxe a stáže v roli terapeuta/koterapeuta:

 • Nezisková organizace Sananim
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze-
  Klinika adiktologie a Denní stacionář Horní Palata
 • Krizové centrum RIAPS
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice

Mé předchozí zkušenosti z korporátního a podnikatelského prostředí mi usnadňují porozumět nárokům na výkon, které mnohdy vedou k vyčerpání či vyhoření.

Objednejte se na konzultaci