O EMDR

(Desenzibilizační terapie využívající pohybu očí)


EMDR je velmi účinná metoda, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíží.

Byla vyvinuta americkou klinickou psycholožkou Dr Francine Shapiro v 80. letech 20. století. Ta jako vedoucí výzkumná pracovnice na Mental Research Institute (v Palo Alto, USA) publikovala v roce 1989 první výzkumná data na potvrzující přínos léčby posttraumatické stresové poruchy (PTSD) pomocí terapie EMDR. Tato metoda je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013). Více výzkumů najdete na stránkách EMDR Europe.

Jak EMDR funguje?

Když se náročná životní zkušenost děje příliš rychle, neočekáváme ji nebo je příliš zaplavující, přirozená schopnost organismu zpracovat danou událost je přetížená a může se blokovat proces samoléčení. Zdá se, že tísnivá vzpomínka na neurologické úrovni zamrzla.

Když se nepříjemná vzpomínka vybaví, můžeme znovu zažívat to, co jsme slyšeli nebo cítili v minulosti, právě jako by se to dělo teď (tzv flashback).  Někdy jsou vzpomínky natolik intenzivní, že se jim můžeme snažit vyhnout, abychom znovu neprožívali stresující pocity.

Základem patologie jsou vzpomínky obsahující smyslové, fyzické, emoční a kognitivní aspekty a právě ty jsou uloženy v dysfunkčních sítích. Způsobují mnohé psychické i tělové obtíže, jako je vracení živých vzpomínek, emoční odezva na spouštěče atd. Terapie EMDR umožňuje vzpomínky zpřístupnit na vědomé úrovni bez vyvolání emocionálního náboje. Obnovuje tedy normálního zpracování a přirozené začlenění informací.
EMDR metoda zahrnuje pozornost ke třem časovým obdobím. Klade důraz na minulé rušivé vzpomínky, na současné situace, které způsobují úzkost a konečně rozvíjí dovednosti a postoje potřebné pro fungování v budoucnu. Úkolem EMDR metody je pomoc odstraňovat překážky, které brání spontánnímu uzdravování a tím se metoda stává efektivním a poměrně rychlým nástrojem pro léčbu

Během procesu, díky střídavé levo-pravé mozkové stimulaci pomocí očních pohybů, zvukové stimulace nebo poklepávání, stresující vzpomínky ztrácejí na intenzitě (desenzibilizují se) a stávají se z nich "obyčejné" vzpomínky bez obtížných projevů. Předpokládá se, že účinek je podobný REM fázi spánku (Rapid Eye Movement), kdy se vaše oči rychle pohybují ze strany na stranu. EMDR pomáhá snižovat úzkost ze všech různých druhů vzpomínek a integrovat je

Na co lze EMDR použít?

EMDR se úspěšně používá k léčbě:

  • Vývojového, komplexního traumatu a posttraumatické stresové poruchy, disociací
  • Úzkostí, stresu a záchvatů paniky
  • Fobií (včetně strachu z létání)
  • Komplikovaného smutku 
  • Závislostí
  • Depresí
  • Chronické bolesti a lékařsky nevysvětlené příznaky (MUS)


Jak to probíhá

Metoda EMDR je kromě výše uvedené bilaterální stimulace také komplexní terapeutický přístup s principy, protokoly a postupy s cílem snížit potíže v co nejkratším čase.

Průběh

V úvodních fázích probereme Vaši historii a obtíže, které Vás přivádějí - mohou to být psychické nebo fyzické problémy. Dále Vám popíšu metodu EMDR a vysvětlím její teorii.

Nějaký čas věnujeme relaxačním cvičením, které může zahrnovat cvičení na "bezpečném nebo příjemném místě", řízenou imaginaci, hlubokou svalovou relaxaci, dýchání atd.

V další fázi se zaměříme na znepokojivou vzpomínku. Nezacházíme do podrobností traumatické události. Vybavíte si pouze obraz, který ji reprezentuje. Poté Vás požádám, abyste přemýšleli o negativních a pozitivních myšlenkách, o svých pocitech, o míře úzkosti, kterou pociťujete, a o tom, kde ji cítíte ve svém těle.

Následuje práce s pohyby očí, přičemž se zaměříte na obraz znázorňující vzpomínku. Po každé sérii pohybů očí se Vás zeptám co vás napadlo nebo čeho jste si všimli. Během očních pohybů můžete prožívat stresující událost zpočátku poměrně intenzivně, ale tato úzkost se obecně snižuje, když je vzpomínka zpracovávána pomocí EMDR. Cílem je vzpomínky zbavit negativních důsledků pro Váš život a ponechat si pouze to, co je funkční a prospěšné.

Sezení ukončíme některou z relaxačních technik. 


Jak se budu cítit po sezení EMDR?

Metoda EMDR uvádí vzpomínky do pohybu a tak je možné, že se budou objevovat i po sezení nebo ve snech. V přípravné fázi Vás na tuto eventualitu připravím


Je EMDR hypnóza?

EMDR není forma hypnózy. I když během EMDR pohybujete očima, zůstanete neustále při vědomí a situaci máte kontrolou. Zásadně nic se neděje proti vaší vůli.


Text volně zpracován podle ČIPE, EMDR Europe a EMDR UK