Úvod

Zde najdete informace o poradenských a psychoterapeutických službách které nabízím, o různých tématech se kterými lidé přicházejí, i o tom, co můžete od terapeutického procesu očekávat. 

Události, na které se nešlo připravit, vztahové nebo pracovní potíže, vysoké nároky, krize je často to, co lidi přiměje hledat pomoc mimo svůj okruh blízkých.

Takové krize mohou přijít náhle, z ničeho nic, nebo se mohou časem nahromadit. Někdy je potřeba podpory, abyste se vyhnuli krizovému bodu, zpracovali minulé události nebo se vypořádali s věcmi, které se ve vašem životě dějí nyní.

Správný druh terapie ve správný čas může pomoci vyřešit problémy, překonat potíže a podpořit vás v náročných časech. Pokud byste chtěli více informací, jak bychom mohli spolupracovat, zavolejte nebo pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Služby

Psychoterapie

Dlouhodobá práce na hlubším porozumění vztahu k sobě, okolí, k práci, na obtížných psychických projevech a na vzorcích chování. Setkání trvá 50 minut a probíhá zpravidla jednou týdně.

Krátkodobá terapie/krizová intervence

Několik sezení (5-10), během nichž se lze zaměřit na konkrétní událost či životní změnu. Pomáhám projít krizí a posílit se díky ní.  

EMDR 

Používám psychoterapeutickou metodou EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) - ta se zaměřuje na nové zpracování zraňujících nebo traumatických vzpomínek a pomáhá tak se zbavit se nepříznivých důsledků, které tyto vzpomínky mohou mít. Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013). Více o metodě v sekci O EMDR

Objednejte se na konzultaci